Meer weten over verbeteren

Leer van ieder project

Met KYP Project kan elke organisatie zich blijvend verbeteren. Met slimme analysemogelijkheden geven we je scherp inzicht in de prestaties van projecten en betrokkenen. Zo zie je of en waar je indien nodig eenvoudig kunt verbeteren.

KYP Analytics

Met KYP Analytics gaan we verder dan een goede planning en onderlinge communicatie. We geven je inzicht in wat er goed gaat, wat minder en waarom? KYP Analytics voorziet je van waardevolle project data.

Download de handleiding

KYP factor

De KYP factor is een onderdeel van deze waardevolle informatie. De KYP factor geeft aan hoe groot de kans is (tussen de 0% en 100%) dat de oplevering (contractdatum) wordt gehaald. De KYP factor is een algoritme gebaseerd op de manier hoe het project tot nu toe verloopt. De rode of groene smiley laat zien of de KYP factor is gestegen of gedaald ten opzichte van gisteren.

Gepland vs Praktijk

Het komt voor dat er vertraging plaatsvindt binnen een project. De planning zal dan aangepast worden. In een grafiek wordt het verloop van het project inzichtelijk. Een lijn zoals het project gepland is (groen) en een lijn zoals het project daadwerkelijk verloopt in de praktijk (blauw). Vertraagde of verplaatste post-its krijgen ook een oranje streepje aan de onderkant van de post-it. Zo kan je heel eenvoudig in het project terugzien bij welke taak er vertraging heeft plaatsgevonden. Dit is aan te passen in de instellingen.

Grip op het gebruik van de KYP Project planning is cruciaal om het project goed te doorlopen. KYP Analytics biedt hierin een belangrijk handvat voor projectmanagers.
- Sander de Weert , van Wanrooij

Digitaal dossier

Wil je na het project alle data over het project beheren kan dat via het downloaden van het Digitale Dossier. Je krijgt dan alle projectinformatie beschikbaar: de geplande en de werkelijke start van elke activiteit, einde van elke activiteit en hoeveelheden per activiteit. Ook wanneer documenten beschikbaar en gelezen zijn. Alle communicatie via berichten zijn achteraf beschikbaar, zelfs wanneer notificaties zijn bevestigd (op tijd, te laat, niet).

Een snelle analyse van het digitale dossier zorgt voor inzicht in het verloop van het project en alle deelnemers. Bij een volgend project weet je dan precies wat de verbeterpunten waren uit het voorgaande project.

KYP Project doet meer dan verbeteren.
Bekijk hoe we plannen en verbinden.