Meer weten over verbinden

Het voordeel van verbinden

Met KYP Project ontstaan verbindingen. Door communicatie worden mensen, bedrijven en programma’s aan elkaar en met het project verbonden. Dit verhoogt de kwaliteit, efficiëntie en gemak bij het halen van de projectdoelstellingen.

Communicatie

De mate van communicatie in een project heeft een grote invloed op het eindresultaat. KYP Project communiceert relevante informatie naar de juiste partijen en hierdoor focust men zich eenvoudig en toegankelijk op de essentie van een project.

Mijn Bedrijf

Werk je aan meerdere projecten tegelijk? Dan zie je hier een overzicht van jouw taken – en die van jouw collega’s – uit verschillende projecten onder elkaar. KYP Project maakt een gratis capaciteitsplanning voor jouw bedrijf op de ‘Mijn Bedrijf’ pagina. Bekijk in de video hiernaast hoe makkelijk je uit de taken kan filteren!

Filter taken uit alle KYP Project planningen van jouw bedrijf!

KYP Project app

KYP Project is altijd en overal beschikbaar. Ook op de bouwplaats, in de auto of thuis op de bank. Via de app kan je overal en altijd je taak afvinken (gereed melden of een berichtje sturen waarom het (nog) niet gelukt is) en is inzicht in de planning heel gemakkelijk voor iedereen.

 

Kwaliteitsborging

Op het gebied van kwaliteitsborging heeft KYP Project een koppeling gemaakt met Woningborg. Door Woningborg is het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) ontwikkeld om tijdens het bouwproces de kwaliteit van het bouwen te monitoren. Het goed plannen van kwaliteitsborging is belangrijk zodat het toezicht tijdig kan plaatsvinden. KYP Project is onderdeel van het WKI en maakt het mogelijk om deze toezicht momenten in te plannen in jouw KYP planning.

Logistiek

In jouw planning is het mogelijk om eenvoudig producten te bestellen bij Raab Karcher, BMN en Polvo. Je plant de levering van de producten, de locatie waar het geleverd mag worden, bij de taak waar deze voor nodig zijn. Dit scheelt heel wat levermomenten op de bouwplaats. Maar ook papierwerk, telefoontjes of extra opslag!

Zien hoe de koppeling tussen Polvo en KYP Project werkt? Lees dat hier!

Planningsprogramma’s

Bij de voorbereiding van een project wordt de integrale planning vaak gemaakt in Asta PowerProject of MS Project. Met deze complexe planningsprogramma’s heb je heel veel slimme functies waarmee je ook een serie projecten op de lange termijn aan elkaar kunt koppelen. Het juiste gebruik van deze programma’s vraagt om een specialist die alle functies juist kan toepassen. Daarom wordt als de realisatie van een project start vaak overgestapt op KYP Project. Want dan moeten alle betrokkenen doorlopend geïnformeerd worden en niet alleen de planning specialist.

De planning van Asta Powerproject, MS Project en zelfs Primavera kan probleemloos in KYP Project geïmporteerd.

Controle

KYP Project heeft verschillende samenwerkingen met organisaties op het gebied van controle. Zo kan je bijvoorbeeld kwaliteitscontrole momenten in plannen bij Woningborg vanuit je KYP planning. Of koppel gemakkelijk de controlepunten uit HomeDNA in de planning. En vink je een controlepunt af bij HomeDNA? Dan zie je dit ook meteen in de planning!

KYP Project doet meer dan verbinden.
Bekijk hoe we plannen en verbeteren.